G

LIÊN HỆ NGAY

 

Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Hệ Giá Trị

TẦM NHÌN

Tập đoàn sản xuất thi công Kết Cấu Thép HƯNG YÊN KECEN số một Việt Nam về doanh thu, chất lượng hệ thống, sản phẩm và dịch vụ vào năm 2030

SỨ MỆNH

Cung cấp sản phẩm dịch vụ thỏa mãn sự mong đợi của khách hàng nhằm mang đến sự thịnh vượng và phát triển bền vững cho Khách hàng, Nhân viên, Đối tác, Nhà cung ứng và Cổ đông.

HỆ GIÁ TRỊ
Các thành viên công ty cam kết sống và làm việc theo hệ giá trị của công ty, cùng xây dựng môi trường văn hóa công ty đồng nhất, vững mạnh lấy phát triển nền tảng bản thân mỗi con người làm trọng tâm cốt yếu:

Tích cực: hướng đến những hy vọng, không bao giờ bi quan, lùi bước. Làm việc không ngừng, suy nghĩ và hành động tràn đầy năng lượng vì mục tiêu đặt ra.

Trách nhiệm: luôn đi đầu, tự chủ trong công việc, dám thực hiện, nhận kết quả những việc mình phải làm dù khó khăn thử thách, không đùn đẩy, né tránh. Làm việc đến nơi đến chốn.

Thiết bị nâng hạ

Dây chuyền làm sạch và sơn áp lực

Thiết bị xếp dỡ bánh lốp

Máy cán vòm tôn