G

LIÊN HỆ NGAY

 

ỨNG DỤNG Kết Cấu Thép HƯNG YÊN KECEN

Ngày nay, Kết Cấu Thép HƯNG YÊN KECEN được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng xây dựng như nhà cao tầng, nhà máy công nghiệp, sân bay, cơ sở hạ tầng… trên toàn thế giới.

Dưới đây là một số ứng dụng cơ bản:

  1. Kết Cấu Vòm Hình Cung Kết Cấu Thép HƯNG YÊN KECEN

  2. Kết Cấu Đỡ Thiết Bị

  3. Nhà Cao Tầng

  4. Nhà Máy Công Nghiệp Nặng

  5. Cơ Sở Hạ Tầng

  6. Hệ Giá Đỡ Ống

DỊCH VỤ